آخرین اخبارکد مطلب: 26922
تاریخ انتشار: ج, 1396/11/27 - 21:42
"جعفر فهیمی" معاون سابق امور عمرانی استاندار اردبیل بعنوان نماینده مجری طرح کمکهای فنی و اعتباری شبکه های فرعی آبیاری حوضه های آبریز کشور منصوب شد.

به گزارش ارس تبار، با صدور حکمی از سوی مهندس حاج رسولیها مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، آقای جعفر فهیمی به عنوان نماینده مجری طرح کمکهای فنی و اعتباری شبکه های فرعی آبیاری حوضه های آبریز کشور منصوب شد.

متن حکم صادره به شرح ذیل است:
باتوجه به تجربه و سابقه جنابعالی و به منظورتسهیل در اجرای امور، وظایف و مسئولیت های مرتبط با طرح تملک دارایی های شرکت و به موجب پیشنهاد معاون طرح و توسعه، از تاریخ صدور این ابلاغ علاوه بر سمت به عنوان نماینده مجری "طرح کمک های فنی و اعتباری شبکه های فرعی آبیاری حوضه های آبریز کشور" به شماره طبقه بندی 1307002229 تعیین وبه استناد مادتین (52و53) قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/1366 مجلس شورای اسلامی، امرتشخیص و انجام تعهد وتسجیل درمورد این طرح به شما واگذارمی گردد تا تحت نظر آن معاونت و باتوجه به موافقتنامه و رعایت مفاد قوانین و مقررات ناظر بر طرحها نسبت به پیشبرد و تحقق اهداف آن و هزینه اعتبارات پیش بینی شده اقدام و کلیه احکام، اسناد، چکها و درخواستهای مالی را از طرف اینجانب و با مسئولیت خودتان امضاء نمایید.

گفتنی است،"جعفر فهیمی گیگلو"پیشتر بعنوان مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان اردبیل و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اردبیل خدمت می کرد.

انتهای پیام/

 

ارسال نظر