لبه‌های اولیه


الحاق شود
72% (709 نظرسنجی)
الحاق نشود
28% (269 نظرسنجی)
تمام آرا: 978