لبه‌های اولیه


الحاق شود
72% (748 نظرسنجی)
الحاق نشود
28% (284 نظرسنجی)
تمام آرا: 1032