لبه‌های اولیه


این جدول تمامی آرا ثبت شده این نظرسنجی را لیست می‌کند. اگر کاربران ناشناس مجاز به رای دادن باشند، با IP address کامپیوتری که برای رای دادن به کاربرده‌اند شناسایی خواهند شد.
بازدید کنندهرایبرچسب زمانیترتیب صعودی
62.102.133.70به چالش کشیدن مسئولانس, 1398/04/18 - 02:03
5.234.242.147انعکاس مشکلات مردمج, 1398/04/14 - 20:24
46.248.34.242به چالش کشیدن مسئولانج, 1398/04/14 - 09:40
78.38.26.116انعکاس مشکلات مردمس, 1398/04/11 - 20:22
5.234.246.214گزارش اخبار جلسات و مراسماتي, 1398/04/09 - 19:42
86.57.48.125انعکاس مشکلات مردمي, 1398/04/09 - 18:22
5.234.250.176پیگیری پروژه ها و طرحهای شهرستاني, 1398/04/09 - 14:35
5.122.94.24انعکاس مشکلات مردمي, 1398/04/09 - 12:47
2.187.70.96انعکاس مشکلات مردمپ, 1398/04/06 - 23:28
2.187.87.96به چالش کشیدن مسئولانپ, 1398/04/06 - 09:15
31.58.82.167به چالش کشیدن مسئولانس, 1398/04/04 - 21:31
5.239.255.12انعکاس مشکلات مردمد, 1398/04/03 - 23:37
10.117.1.27پیگیری پروژه ها و طرحهای شهرستاني, 1398/04/02 - 17:39
185.178.220.102گزارش اخبار جلسات و مراسماتي, 1398/04/02 - 09:17
2.187.68.112به چالش کشیدن مسئولانپ, 1398/03/30 - 12:05
78.38.26.131انعکاس مشکلات مردمد, 1398/03/27 - 08:17
2.187.71.83گزارش تصویریش, 1398/03/25 - 12:19
2.187.92.221انعکاس مشکلات مردمچ, 1398/03/22 - 08:34
151.234.153.119انعکاس مشکلات مردمس, 1398/03/21 - 11:58
10.30.1.154انعکاس مشکلات مردمي, 1398/03/19 - 17:01

صفحه‌ها